DcH-Danmark

 

51/13  -  22.02.2013

 

Hundelov er skyld i uskyldige hundes død

 

Danmarks civile Hundeførerforening kræver ændringer i hundeloven, der i sin nuværende form er medvirkende til, at uskyldige hunde aflives.

 

Danmarks civile Hundeførerforening (DcH), én Danmarks største foreninger for hundeejere, er meget bekymret over, at den nuværende hundelov kan ramme helt almindelige hunde med krav om aflivning. Derfor mener DcH, at hundeloven bør laves om.

- Der er behov for en revision hurtigst muligt, siger forretningsfører Hans Tonsborg.

 

Hvad er skambidning

 

Som en forening af og for ansvarlige hundeejere vil Danmarks civile Hundeførerforening bestemt ikke forsvare aggressive hunde, der uprovokeret overfalder hunde og mennesker.

 

-   Men vi mener, at der skal indføjes en klar definition af ordet ”skambidning”.

 

-   For har en hund ikke lov til at handle i selvforsvar, når den bliver overfaldet? Kan det være rigtigt, at det altid er den hund, der eksempelvis skal behandles af en dyrlæge, der er ”uskyldig” – også selv om det er den overfaldende hund? Har en hund ikke lov til at reagere naturligt og instinktivt ved at forsvare sig, hvis den bliver angrebet, spørger Hans Tonsborg.

 

Må kunne forsvare sig selv

 

Hundelovens nuværende formulering om skambidning medfører en aflivning af hunden, der har skambidt. Da teksten blev skrevet, valgte politikerne at overhøre DcH og andre hundeekspertes indvendinger.

 

-   Nu kan vi se, at nogle af konsekvenserne er, at loven ikke kun rammer de aggressive og selvsikre hunde, men også hunde, der er usikre på, hvad en potentiel aggressiv hund, der kommer farende, kan finde på.

 

-   Hunde er ikke mennesker, men de bør dog have en vis ret til at forsvare sig selv instinktivt, hvis de bliver angrebet, fastslår Hans Tonsborg, forretningsfører i DcH.

 

Krav om fagkyndige

 

Danmarks civile Hundeførerforening mener, at det skal være et krav, at politiet bruger fagkyndige personer i alle sager, hvor aflivning af hunden kan komme på tale som redegjordt for i Udvalget for Hunde - sammen med andre hundeforeninger, dyreværnsforeninger og dyrlæger - allerede da den nu gældende lov var under tilblivelse.

 

- Det blev desværre overhørt, men vi holder fast i vores synspunkt. Det er jo ganske normalt, at politiet bruger fagkyndige inden for andre områder som for eksempel ildebrand, færdselsuheld og arbejdsskader – så hvorfor ikke også, når det drejer sig om hunde?

 

Uskyldig hund aflivet

 

Danmarks civile Hundeførerforening har selv haft et medlem, hvis hund blev dømt til aflivning.

 

-   Sidste år fik han medhold ved domstolen i, at det var forkert, at politiet forlangte, at hans hund skulle aflives. Domstolen fandt det bevist, at hans hund havde forsvaret sig mod en løs hund, der var uden for kontrol og synsvidde af sin ejer.

 

-  Vores medlem havde fuld kontrol over sin hund, som sad ved ejerens venstre side, parat til en eftersøgningsopgave.

 

-   Domstolen fandt, at vores medlems hund blot havde reageret instinktivt ved at forsvare sig, da den

 

blev forskrækket af den bagfrakommende løse hund. Desværre var hunden allerede blevet aflivet, da dommen blev afsagt.

 

Skal alle gå med mundkurv?

 

Danmarks civile Hundeførerforening er bange for konsekvenserne, hvis loven anvendes som tilfældet med den omtalte schæferhund Thor.

 

- Så kan alle hundeejere med hunde af alle racer og størrelser være nødt til at lade hunden bære mundkurv for ikke at risikere, at hunden kræves aflivet, når den forsvarer sig, hvis den skulle blive overfaldet, slår Hans Tonsborg fast.

 

Yderligere oplysninger og kommentarer fås ved forretningsfører Hans Tonsborg, der også kan formidle kontakt til det medlem, der uretmæssigt måtte aflive sin hund.

 

FAKTA Danmarks civile Hundeførerforening

 

Danmarks civile Hundeførerforening DcH har op mod 15.000 medlemmer og foreningens 123 lokale afdelinger arrangerer hundetræning i hele landet og på Færøerne.

 

Danmarks civile Hundeførerforening DcH arrangerer også forskellige prøver og konkurrencer. Et net af adfærdskonsulenter fra Danmarks civile Hundeførerforening DcH tilbyder alle hundeejere gratis råd og vejledning, ligesom foreningen står bag en gratis eftersøgningstjeneste, som enhver, der har tabt en ejendel, kan benytte sig af.

 

Danmarks civile Hundeførerforening DcH deltager desuden bl.a. i arbejdet i Justitsministeriets Udvalget om Hunde.

 

 

 

 

 

Billede

 http://www.pressport.dk/picture/Hans-tonsborg-7361.aspx

 

Forretningsfører Hans Tonsborg

Telefon: 75 65 65 37 / 30 23 65 37

 tonsborg@dch-danmark.dk

 

Sekretariatet, Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening DcH Banevej 9

 

8700 Horsens

Telefon: 75 65 65 37 / 30 23 65 37

 

 tonsborg@dch-danmark.dk  

http://www.dch-danmark.dk