Bestyrelsen

Fælles mail-adr. er info@dch-haderslev.dk

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Randi Jensen            Stenderupvej 9        6100 Haderslev

Jytte Hansen             Skjoldbjerg 2                  6100 Haderslev

Ulla Jensen
Lembckesvej 48
6100 Haderslev

Anna Bonnen Breum Humlegårdsbæk  20        6100 Haderslev

Telefontid:                                              Mobiltlf. 40874256

Telefontid: 

Mobiltlf. 21514424

Telefontid: 16-18

Mobiltlf. 23937607

Mobiltlf. 21451614

formand@dch-haderslev.dk

jytte@doris-hansen.dk

 

kasserer@dch-haderslev.dk

info@dch-haderslev.dk

       
       

Bestyrelsesmedl.

Konkur.leder

Suppleant

Suppleant

Kenneth Pedersen
Lille Slagtergade 19c  6100 Haderslev

Jytte Hansen

 Anne Ehlers Olsen              Lille Egedal 12                  6100 Haderslev

Lena Lauritsen  Fjelstruprødvej 19          6100 Haderslev

Mobiltlf. 60655228

Mobiltlf. 21514424

Mobiltlf. 20845391

Mobiltlf. 24819760

kenneth.pedersen@

outlook.com

 

 

 

 

 

 

konkurrenceleder@dch-haderslev.dk 

anneehlersolsen@gmail.com

 

lena.lauritsen@hotmail.com

 

 

 

 

       

                     Webmaster kan kontaktes på jette.hyldelund@gmail.com

Generalforsamling

Indkaldelses til generalforsamling ....... den XX. januar 20XX kl. XX.XX i Klubhuset på Vilstrupvej 134 Haderslev

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og behandler følgende sager:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning af foreningens formand

3.  Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4.  Fastsættelse af kontingent (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.  Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt