Bestyrelsen

Fælles mail-adr. er info@dch-haderslev.dk

 

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Sabrina Esbensen Sdr. Ottinggade 26, 2.sal 
6100 Haderslev

Jytte Hansen             Skjoldbjerg 2                 6100 Haderslev

Ulla Jensen
Lembckesvej 48
6100 Haderslev

Anna Bonnen Breum Humlegårdsbæk  20   6100 Haderslev

Telefontid: 19-20 man-tors.         Mobiltlf. 29875059

Telefontid: 

Mobiltlf. 21514424

Telefontid: 16-18

Mobiltlf. 23937607

Mobiltlf. 21451614

formand@dch-haderslev.dk

jytte@doris-hansen.dk

kasserer@dch-haderslev.dk

info@dch-haderslev.dk

       
       

Bestyrelsesmedl.

Konkur.leder

Suppleant

Suppleant

Olav Knudsen
Solsikkevej 5
6500 Vojens

Jytte Hansen

 Anne Ehlers Olsen              Lille Egedal 12                  6100 Haderslev

Daniel Jarkler      Nybølvej 5f, Hjordkær    6230 Rødekro

Tlf. 74541810 Mobiltlf. 30349212

Mobiltlf. 21514424

Mobiltlf. 20845391

Mobiltlf. 40635851

sporhundenmary@

live.dk

 

 

 

 

 

konkurrenceleder@dch-haderslev.dk 

anneehlersolsen@gmail.com

 

langeklinten@gmail.com

 

       

                     Webmaster kan kontaktes på jette.hyldelund@gmail.com

Generalforsamling

Indkaldelses til generalforsamling ....... den XX. januar 20XX kl. XX.XX i Klubhuset på Vilstrupvej 134 Haderslev

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned, og behandler følgende sager:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning af foreningens formand

3.  Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer

4.  Fastsættelse af kontingent (Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5.  Indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9.  Valg af 2 revisorer

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt